五种白茶的泡法,你get到了吗?

发布:2019-07-10 09:40:36 阅读:176次

 


 茶宜兼饮,不适合偏饮,白茶又宜常喝,不适合中断和过浓,白茶品评和食用要保证随饮随泡。


 一、器具


 白茶的泡法用品,并无过多的说道,能用透明玻璃杯、茶盅、瓷壶、功夫茶具等。要是选用“功夫茶”的食用茶器和冲调方法,实际效果或许更强。


 平时冲调白茶以玻璃茶杯或瓷壶为宜。人们采用的是玻璃茶杯,用烧开的温度杯,不但以便清理,也以便荼叶含有物能迅速地溶解,能够观赏性毫针在开水中上下左右翻滚,溶合交叠的场景。白毫银针的形、色、质、趣是茗茶中绝无仅有的,实则茶中典藏,品味泡饮,别有风味。老白茶还合适煮饮。

 二、用水


 水是生命之源,涵养立身之本,公德立身之本,精神实质立身之本。水自身就是说这门文化艺术,孔子曰“上善若水”。而孟子对水的品鉴更为认真细致,他觉得水具有“德、义、道、勇、法、正、察、善、志”九种传统美德。


 自古以来茶人觉得水为茶之母。“茗茶还须好小水泡”它是茶圣陆羽《茶经》里的名言。陆羽曾明确提出过区划水的方式,依照他的区划,庐山康王谷帘泉的水弟一,无锡惠山寺的水第五。


 自唐至今,有至少著作阐述煮茶自来水难题,并将古代人的工作经验和调査依据记下来。


 陆羽《茶经五之煮》中阐述了水的选择:“其水,用山水上,江水中井水下。其山水,拣乳泉、石池漫流者上;其瀑涌湍漱,勿食之,久食令人有颈疾。又多别流于山谷者,澄浸不泄,自火天至霜郊以前,或潜龙蓄毒于其间,饮者可决之,以流其恶,使新泉涓涓然,酌之。其江水取去人远者,井取汲多者。”


 明代屠隆《茶说择水》云:“天泉,秋水为上,梅水次之。秋水白而冽,梅水白而甘。甘则茶味稍夺,冽则茶味独全,故秋水较差胜之。”


 明代许次纾《茶疏择水》云:“今时品水,必首惠泉,甘鲜膏腴,至足贵也。”


 明代张源《茶录品泉》云:“山顶泉清而轻,山下泉清而重,石中泉清而甘,砂中泉清而冽,土中泉淡而白。”


 茶离不开水,水因茶而茗。“精茗蕴香,借水而发,无水不可与论茶也。”自古以来,茶与水关系密切,“茶水联姻”。在后来,研制出六大茶类专泡水也就成为了必然。


 三、冲泡


 白茶不炒不揉的加工工艺决定了其耐泡特性,一杯白茶可冲泡6~8次。白茶可根据共饮人数和泡茶用具分为以下五种泡法。


 1、撮泡法


 撮泡法也称杯泡法,适合一人独饮,用200毫升透明玻璃杯,取3~5克用约100℃开水,先洗茶温润闻香,再用开水直接冲泡白茶,冲泡时间根据个人口感自由掌握,具体参见各白茶各品名建议白茶冲泡方法。


 2、盖碗法


 适合两人对饮,取3克政和白茶投入盖碗,用约100℃开水洗茶温润闻香,然后用功夫茶的白茶泡法,前5泡10~15秒,往后根据口感酌情递增,这样能品到政和白茶的清新口感。


 3、壶泡法


 适合三五人雅聚,大肚紫砂壶茶具最佳或大容量飘逸杯,取5~6克政和白茶投入其中,用约100℃开水洗茶温润闻香,45秒后即可品饮,特点是毫香醇厚。


 4、大壶法


 适合家庭、群体共饮和长时间饮用,取10~15克白茶投入大瓶瓷壶中用约100℃开水直接冲泡,喝完蓄水,白茶具有耐泡,长时间搁置口感依然淡雅醇香的特点,可从早喝到晚,非常适合家庭夏天消暑用茶和保健用茶。


 5、煮饮法


 适合保健用途,用清水投入10克陈3年以上的老白茶,煮3分钟后,滤出茶水品饮。也可待凉至70℃添加大块冰糖或蜂蜜趁热饮用,常用于治疗嗓子发炎、退烧、治疗水土不服,口感醇厚奇特。亦有夏天冰镇后饮用,别有一番风味。


 陶壶煮白茶


 白茶冲调時间跟白茶种类、使用量、用品相关,白茶的泡法常见问题:白茶性寒性功同犀角,针对胃热者可在空肚时适当食用;胃弱酸性者,随时随地食用都无妨;而脾胃虚寒者则要在餐后食用。但白茶通常状况下是不容易刺激性胃粘膜的,老人饮白茶用以健康保健每日荼叶使用量不适合过多,别的茶都是这般,饮多了就会过犹不及,反倒起不上健康保健的功效。肾亏体弱者、心率过快的心肌梗塞人、比较严重高血压、严重便秘者、比较严重精神衰弱者、贫血者都不适合喝茶水,也不适合空腹喝茶,不然将会造成茶醉问题。


五种白茶的泡法,你get到了吗?所属专题:五种白茶专题 泡法专题 本文《五种白茶的泡法,你get到了吗?》链接:https://www.1mag.cn/6625
友情链接: